Начин на действие

Товарене и разтоварване на принципа на подвижен под.

Системата Cargo Floor е основана на принципа на директен контакт между пода и товара. Самият под се използва за товарене или разтоварване на материалите, намиращи се на пода. Няма друг под отдолу под системата.   Системата е основана на уникален принцип, при който се движи 1/3 част от пода или целия под. Подът ( със стандартна ширина 2,5 метра) се състои от 21 хоризонтални и монтирани по дължина подови профили. Тези 21 подови профили са разделени на три групи, всяка от седем профила. Подът може да се движи целия или всяка група профили може да се движи поотделно. Ако групата от профили се движи изцяло, материалът ще бъде транспортиран.  

 

За други примери, Ви предлагаме да разгледате нашата видео секция..