Ремарке със система Cargo Floor за автоматично товарене и разтоварване.

Транспортиране и автоматино товарене и разтоварване на почви с подвижна подова система.

Trailer Cargo Floor moving floor transport system

Фирма Cargo Floor е водещ световен производител и доставчик на уникална многофункционална хоризонтална система за товарене и разтоварване за бърз и ефективен транспорт.

Системата за подвижен под Cargo Floor се основава на принципа на подвижния под, което означава, че транспортът на стоките/ товара, които искате да разтоварите или натоварите от вашето ремарке, всъщност се осъществява от движението на пода. Промяната в триенето между пода и продукта прави възможно товаренето и разтоварването на голямо разнообразие от насипни материали и други стоки; като палети, бали и хартиени рулони!

Огромният успех на хидравличните задвижващи механизми на Cargo Floor се основава на проста и лесна за инсталиране система, подходяща за всички видове ремаркета и оборудване.

Освен стандартната система Cargo Floor (CF500), която практически може да транспортира всички продукти, съществуват и специални задвижващи устройства Cargo Floor и подови настилки, които са подходящи за по-специални приложения.

Система за товарене / разтоварване на насипни товари Cargo Bulkmover

За да се намали теглото на транспортните системи по безопасен и надежден начин, Cargo Floor е разработил алтернативен подвижен под: изпълнение, което има 15 подови профили вместо обичайните 21.

Транспортната система Bulkmover е подходяща за най-разпространените насипни товари. Там подовите профили на подвижния под са по-широки от стандартното изпълнение с 21  профила, което не е подходящо за товарене и разтоварване на палети и хартиени рулони чрез на системата за подвижен под Cargo Floor. Разбира се,  палетите, напр. могат да бъдат натоварени и разтоварени с помощта на ръчна количка или мотокар. (По принцип всички подове на Cargo Floor могат да бъдат задвижвани с вилкова подемно-транспортна техника. За да получите информация за допустимите тегла, обърнете се към към нас!).