CF500 SLC Най-доброто решение за оптимална възвръщаемост

Фирма Cargo Floor е създала революционна нова подвижна система в тясно сътрудничество с технически лица и крайни потребители и също така въз основа на опита, придобит с транспортната система на Cargo Floor. За тази нова система за подвижен под са използвани най-новите инженерни разработки, включително и най-новите материали. Системата CF500 SLC работи само с хидравлика - в резултат на което атмосферните условия нямат никакво влияние върху работата на системата.

Cargo Floor moving floor transport system; CF500 SLC drive system

Няколко характеристики на системата за подвижен под CF500 SLC::

  • Най-леката система в света в своята категория
  • Максимално позволен обем на товара
  • Без електроника, напълно хидравлична
  • Може да бъде задвижена от почти всеки вид мотокар.
  • Без необходимост от поддръжка
  • Лесно управление товарене/стоп/разтоварване
  • Бърза скорост на пода 0-2.5м/мин
  • Мултифункционална
  • Максимален полезен товар 40т